HELGARDERING

2016 påbörjades projekt Helgardering. 

Vi är ett gäng stryktippare som har till syfte att skapa ett komplett Stryktipsprogram med funktioner som givetvis finns i alla andra stryktipsprogram samt att bygga på med mer avancerade funktioner. Det lades ingen deadline utan utvecklingen har skett efter tillgång på tid. 

Ambitionen var att skapa ett tipsprogram utöver sedvanliga funktioner även kunna koppla på innovativa lösningar. Tidsbristen har förlängt projektet då utvecklingen skett av privatpersoner som har arbete på annat håll och haft projektet som en hobbyutveckling och inte styrt av ett företag.


Syftet med Stryktipsprogrammet är att sänka kostnaden men försöka bibehålla chansen att fortfarande ha vinstchanser.

Våra innovativa lösningar har implementerats in programmet Helgardering

Vi insåg ganska snabbt att de befintliga reduceringsmotorerna som finns på marknaden och som är baserade på gammal teknik där papper och penna var verktyget. Så uppfylldes inte vårt krav på ett modernt stryktipsprogram. Ett program som med dagens datakapacitet nyttjar avancerade matematiska beräkningsmatriser på industriellt nivå. 

Är du nybörjare, veckospelare med kompisgäng, professionell tippare eller rentav tippare som nyttjar högre matematisk kunskaper, så finner du dina intressanta funktioner i detta program.

Vi har dock valt att ha kvar Radskillnadstekniken trots att det är en enkel teknik då papper och penna var det enda alternativet för att skapa R-System då flertalet tippare fortfarande tror att det ger en jämnare spridning mellan varje kombination trots att matematiken motsätter sig detta.

Helgardering bygger på stora matrisberäkningar på hög nivå och kräver därför stort minnesutrymme i förhållande till enkla radskillnadberäkningar.

Helgardering bygger puzzel med så få bitar som möjligt.
Du kan bygga flera lager pussel för att motsvarande Radskillnadens lösning för att bygga ett pussel

Radskillnad kan få en snedfördelat spridning och garantinivån per satsad krona kan rusa upp så pass som 4 ggr högre