Utgångsfilter

 

Helgardering möjliggör att tippare kan markera vissa tecken/garderingar och filtrera dessa mot olika filterfunktioner.

Det finns 16 huvudfilterfunktioner med 8200 möjliga filtersättningar.

Utgångsfilter utvecklas kontinuerligt och det byggs på med nya funktioner.

 

Utgångsfilter innehåller 7 Större muduler

(1) Inmatninstabell för dina Utgångstecken/rader/System som ska filtersättas

 

(2) Remote controller, med denna styr du inmatning, radering och öppnar Statistisk data från Svenska spel för vald Match 

(3) Filtermodul

(4) Du kan filtersätta varje filter i tre olika steg. Inaktiv, Aktiv eller gruppfilter

(5) Menydel för att välja olika Utgångsfilterfunktioner

(6) Visning av hur Utgångsfiltrena utformas, Placeras och generaras i filtrering

(7) Hämtad statistik Från Svenska Spel

 

 

 Remoter 


Denna modul styr skapande av dina Utgångstecken/rader/system

Snabbvisning för aktiv match med Svenska folkets Tipsfördelning, Odds och Tiotidningars tips

Du kan också öppna mer information om Matchen
TT-Nyheter, Tabeller, Matchinformation Statistik och laguppställning och Tillgång till Svenska Spels spelguide 

 

 

 

 

Filterfunktioner för Utgångssystem

Det finns 16 moduler för hantering av filterfunktioner för varje utgångssystem

Filtren kan sättas som Aktiv innebär att filtret måste uppfyllas. Alla kombinationer som inte uppfyller satt filterfunktion kommer att kastas bort

Filtret kan också sättas som gruppfilter. Du kan samla ihop flera filter i ett grupp nummer. I gruppfiltermodulen anger du sedan hur många filter i samma grupp som ska vara sann. Kombinationer som uppfyller dessa värden kommer att sparas


 

 

 

 

 

 

 Gruppfilter

 

 Det finns 30 stycken gruppfilter

Du kan koppla 200 olika system till varje grupp

Gruppfiltret ger dig möjlighet att skapa utgångsfilter där ett visst antal filter kan ligga utanför ditt önskade intervall

 

 VY över satta filter på Utgångssystem

En fullständig överblick på dina filter kopplade till Utgångssystemen. 

A betyder att filtret är aktivt och en siffra motsvarar vilken grupp filtret är kopplat till.

Ett filter kan bara deklareras till en typ

 

 

 

 Filtrering av utgångsfilter

 

Denna modul hämtas från modulen Generera rader. 
När du filtrerat(Genererat dina rader) och du vill förändra dina inställningar i utgångsfiltret är det enklare att ha denna modul synlig samtidigt som du gör dina förändringar

 

 

 

 Teckenutfall

 

 

Denna modul visar teckenfördelningen after en filtrering(generering) av ditt system och satta filterfunktioner


Denna är väl synlig när ändringar önskas göras i systemhanteraren