Programindelning


Stryktipsprogrammet Helgardering delas in i flera Sektioner

(1) Huvudmeny Öppnar olika delar i programmet. 

Hämtning av spelkupong från Svenska spels server

Öppna Systemadminstration

Modul för att Generera kombinationer

Modul för att Reducera system

Öppna spelfil

Skapa Externa spelsystem, en fil som skickas till Svensaspel

Spara Spelfil

Rättningsmodul

(2) Information om Systemet

(3) Hämtad information av vald spelkupong

(4) Grundramsfilter

(5) Menyval för olika grundramsfilter

(6) Utgångsrader/system

(7) Information och olika filter kopplade till Utgångsrader/System

(8) Menyval för olika Utgångsfilter