Grundramsmoduler 


Grundramsmodulerna är 3 i antal.

(1) Här skapar du ditt System. Grundsystem. Tecken som är ifyllda kommer inte fortsättningsvis att hanteras i programmets övriga moduler. 


%1,X%,%2 motsvarar de data som du laddat ned från Svenska spels server. För att uppdatera hämta spelkupongen igen.

T1,TX,T2 motsvarar Tio tidningars tips. De 10 största tidningarnas tipsexperters fördelning

O1,OX,O2, Svenska spels odds

F,A,T Sorterar Första, andra och tredje spelade tecknet hos Svenska Folket

E1,Ex,E2 är din egen tabell som du skapat i Tabellkonverteringsmodulen

 

(2) Visning av öppnad Grundramsfilter. 
Grundramsfilter arbetar enbart mot Grundramen

Syftet att skilja Grundram och Utgångsfilter är att du kan enklare skapa Zoomade ytor och Skyddsnät. Läs  mer om detta i dokumentet "Utgångsfilter"

En annan orsak är att har du Genererat rader i Grundsystemet behöver du inte göra detta igen om du endast ändrar i Utgångsfiltren. Detta sparar tid och du får tid över att testa olika Utgångsfilter. 

(3) Öppnar olika filterfunktioner som är kopplade mot grundramen

Totalt 120 olika filtersättningar kan göras mot Grundramen