Generera rader

För att skapa dina enkelrader så måste du först generera rader. Detta gör du då du satt dina filter. Du måste även generera rader även om du inte har satt några filter.

Det programmet gör är att lösgöra systemet till enkelrader. Enkelrader är ett tecken per match. Stryktipset innehåller 13 matcher och en enkelrad består du av 13 tecken.

Varje sådan kombination kontrolleras mot satta filter. 
Enkelraderna kan sedan reduceras med garantier i reduceringsmodulen.

Filtreringen delas upp i tre olika filtreringsutförande.

Filtrering av grundramsfilter, Filtrering av Utgångsfilter och filtrering av gruppfilter.

Syftet att särskilja Grundramsfilter och Utgångsfilter/gruppfilter är att om du först skapar dina grundram och sätter filter för grundramen. Så kommer du inte att behöva filtrera dessa igen om du endast gör korrigeringar i utgångsfiltren/gruppfilren


 

 

 

 

 

 

Knappar


 


 


 

<Grundramsfilter utan radgenerering)
Kontrollerar endast grundramsfilter utan att skapa kombinationer

 

 

<Utgångsfilter, Gruppfilter> Genererar endast Utgångsfilter och gruppfilter om Grundramsfilter är genererat

 

 

 

 Fullständig generering 

 

Avbryt genereringenTestar dina grundramsfilter mot tidigare rätta rader för specifik Speltyp