Helgardering är idag ett privat stryktipsprogram som har utvecklas i ett hobbyprojekt. 

Iden var att skapa ett stryktipsprogram där alla delar från andra tipsprogram finns implementerade men också att bygga på med innovativa lösningar.

Projektets syfte är att på ett matematiskt och statistiskt sätt hitta rader som ger höga vinster till låg kostnad.

Ett tiotal stryktipsexperter med innovativt tänkesätt har medverkat med utvecklingsförslag och tester.

Tittar man med lupp på andra stryktipsprogram så finner man svagheter och vissa av dem uppfyller inte alls vad som lovas. De flesta gömmer sig med att inte presentera garantitabell eller filtreringsresultat. Du har ingen aning om hur dina inställningar ter sig i programmet.


Det vi upptäcke var att:

  • Slumpad Radskillnad skapar inte den spridning som matas in  i procenttabell.

 

  • Slumpad Radskillnadsteknik mot tabell fungerar bra tills reduceringsgarantin ligger strax under 50%, därefter söker sig kvarvarande kombinationer till en 33-33-33 procentuell fördelning för att täcka 100% garantin och tabellvärdet spelar ut sin funktion. Reducering mot tabell fungerar om garantinivån är låg.

 

  • Att radskillnadstekniken ger en jämn spridning det är bara en myt. 

 

  • Vi saknade ett program med total redovisning av hur filtren ter sig och en total visning vilka garantier som till spel ger. 

 

  • Vill du arbeta med egna statistiska data så finns det få möjligheter att hantera detta.

 

  • En total avsaknad av kraftfulla reduceringsmotorer som använder dagens datakraft och som frångår gamla metoden med papper och penna för att skapa system


Vi beslutade oss därför att se över om det på matematiskt och statistiskt går att bygga ett riktigt bra stryktipsprogram. Resultatet blev Helgardering

Vi har skapat ett verktyg för att optimera vinstchans per satsad krona. 


Vi har kunnat bevisa att det som et Norskt företag blev anmäld hos ARN att "Du kan skapa större grundsystem, öka antalet vinstchanser och reducera kostnaderna" är sanning i programmet Helgardering.

Så kraftfull är detta program att en matematikprofessor som sagt att det är omöjligt att skapa ett sådant program är överbevisad och han får backa och erkänna att han hade fel. 

Det Norska företaget fick ta bort påståendet från deras hemsida då deras program inte uppfyllde påståendet. Helgardering kommer inte att behöva ta bort detta påstående om vi beslutar att ha det i vår reklam kampanj.Helgardering kan göra det andra tipsprogram klarar av.

Andra tipsprogram kan inte göra det Helgardering klarar av.


Ett handelsbolag kommer att sälja programmet under 2021
Fram till dess är Helgardering ett privat projekt under kontinuerlig utveckling tillsammans med stryktipsexperter som är Betatestare för Helgardering

 

Betatestare

Stryktipsexperter med lång erfarenhet av stryktipsmodeller

 

 

 

 

 

 

 

  

Hantera dina statistiska tabellvärden 

Statistisk hantering

Massor av filterfunktioner med innovativa inslag

 

Filtreringsmodul med total överblick av filtrering

"Världens effektivaste reduceringsmotorer", med total garantivisning.

Liverättning medans matcherna spelas. Direkt visning hur filtren sitter i ditt spel

 

 

 

 © Helgardering